Přejít k obsahu


Cambrian and Ordovician fossil-Lagerstätten in the Barrandian area

Citace:
FATKA, O., BUDIL, P., KRAFT, P., MERGL, M., MIKULÁŠ, R., VALENT, M., LAJBLOVÁ, K., RAK, Š., STEINOVÁ, M., SZABAD, M., MICKA, V., AUBRECHTOVÁ, M., LAJBL, L., NOHEJLOVÁ, M., VODIČKA, J. Cambrian and Ordovician fossil-Lagerstätten in the Barrandian area. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2011, roč. 18, č. 1, s. 22-25. ISSN: 1212-6209
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cambrian and Ordovician fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. RNDr. Oldřich Fatka CSc. , RNDr. Petr Budil Ph.D. , Doc. RNDr. Petr Kraft CSc. , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Radek Mikuláš , Martin Valent , Karolína Lajblová , Štěpán Rak , Marika Steinová , Michal Szabad , Václav Micka , Martina Aubrechtová , Lukáš Lajbl , Martina Nohejlová , Jakub Vodička
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou krátce zmíněné výskyty fosilií s typickým mimořádným zachováním tzv. fosiliferních Lagerstätten v kambrium a ordoviku barrandienské oblasti. Fosilie s dobře zachovanými měkkými částmi těl byly zjištěny v několika úrovních příbramsko-jinecké pánve a několika polohách skryjsko-týřovické oblasti. Jiné mimořádně zachovalé fosilie ze spodního a svrchního ordoviku pražské pánve jsou krátce diskutovány
Abstrakt EN: Exceptionally preserved fossils showing typical characters of the so called Konservat-Lagerstätten are shortly mentioned from Cambrian and Ordovician sediments of the Barrandian area. Fossils with well preserved soft parts were ascertained in several different levels of two Cambrian units of the Příbram-Jince Basin as well as in diverse levels of the Skryje-Týřovice Basin. Other exceptionally preserved fossils are shortly discussed from numerous Lower to Upper Ordovician levels of the Prague Basin.
Klíčová slova

Zpět

Patička