Přejít k obsahu


Nová lokalita s faunou řevnických křemenců (libeňské souvrství) u Starého Plzence v jz. části pražské pánve

Citace:
MERGL, M. Nová lokalita s faunou řevnických křemenců (libeňské souvrství) u Starého Plzence v jz. části pražské pánve. Erica, 2011, roč. 18, č. 1, s. 171-176. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New locality with fauna of the Řevnice Quartzites (Libeň Formation, Sandbyan) near Starý Plzenec in SW part of the Prague Basin
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeské muzeum
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc.
Abstrakt CZ: V práci je popsána nová lokalita fosilií v řevnických křemencích (libeňské souvrství) na kopci Stradiště severně od Starého Plzence v jz. části pražské pánve. Ve fauně převažují trilobiti rodů Dalmanitina cilinensis, Selenopeltis buchi haglasta, Steparareia panderi, ramenonožec Oleorthis porosa. Jedná se teprve o třetí doposud známou a současně nejzápadněji položenou fosiliferní lokalitu ve výchozech pískovců libeňského souvrství.
Abstrakt EN: New locality with fossils of the Řevnice Quartzites (Libeň Formation) is described in Stradiště hill N of Starý Plzenec in SW part of the Prague Basin. The fauna is characterized by trilobites Dalmanitina cilinensis, Selenopeltis buchi haglasta, Steparareia panderi and a brachiopod Oleorthis porosa. The locality is the third and the westernmost site in the Prague Basin with the fossiliferous sandstone of the Libeň Formation yet observed.
Klíčová slova

Zpět

Patička