Přejít k obsahu


Mobilní laserové pracoviště

Citace:
KLUFOVÁ, P., NĚMEČEK, S., MUŽÍK, T. Mobilní laserové pracoviště. In Využití laserů v průmyslu. Brno: Tribun EU, 2011. s. 83-86. ISBN: 978-80-554-0416-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Movable laser workplace
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Ing. Stanislav Němeček Ph.D. , Ing. Tomáš Mužík
Abstrakt CZ: Od založení společnosti MATEX PM, s.r.o. uběhla již řada let. Během tohoto období prošla jak společnost MATEX PM, s.r.o. tak její zákazníci určitým vývojem, který vyústil ve vybudování robotizovaného laserového pracoviště. Na stávajícím pracovišti jsou v současné době realizovány zakázky na laserové povrchové kalení a svařování do hmotnosti 5 t a délky 8 m . Objevují se však stále častěji i zakázky laserového zpracování rozměrnějších dílů, které není schopna v ČR provést žádná firma. Odezva společnosti MATEX PM, s.r.o. na zmiňované rostoucí požadavky zákazníků je vybudování mobilního laserového pracoviště, které může takové požadavky realizovat na pracovišti zákazníka.
Abstrakt EN: Matex PM, s.r.o. company react to customers requirements by designe of movable laser workplace.
Klíčová slova

Zpět

Patička