Přejít k obsahu


Integrita povrchu

Citace:
KŘÍŽ, A., ŠIMEČEK, J. Integrita povrchu. Plzeň : 2011. 42 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surface integrity
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Šimeček
Abstrakt CZ: Cílem projektu je posoudit integritu povrchu pro obráběné povrchy u vybraných zástupců nejčastěji používaných konstrukčních materiálů. Dosažené poznatky jsou shromažďovány jak v textové, tak i v tabulkové podobě, aby bylo možné získat reálnou představu o chování zvolených materiálů a jejich povrchů po ovlivnění řezným procesem. Zpráva obsahuje celou řadu rešeršních poznatků, ale i reálných výsledků.
Abstrakt EN: The goal of this thesis is evaluate machining surface integrity of construction material.
Klíčová slova

Zpět

Patička