Přejít k obsahu


Job. Rothův Román prostého člověka. Příspěvek k interpretaci (s reflexí českého překladu studie Claudia Magrise: Daleko odkud. Joseph Roth a východožidovská tradice)

Citace:
BLAHUTKOVÁ, D. Job. Rothův Román prostého člověka. Příspěvek k interpretaci (s reflexí českého překladu studie Claudia Magrise: Daleko odkud. Joseph Roth a východožidovská tradice). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 1/11, s. 57-67. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Joseph Roth´s novel ´Job. The story of a simple man´ in discussion
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Daniela Blahutková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se nejprve ohlíží za tím, jak bylo v ČR reflektováno sedmdesátileté výročí úmrtí J. Rotha. V této souvislosti nabízí zamyšlení nad českým překladem významné rothovské publikace C. Magrise. Následně uvádí čtenáře do debaty, která se zejm. v německojazyčné a americké germanistice rozvinula kolem Rothova ´východožidovského´ románu Job (Hiob) z r. 1930. Poukazuje na specifika Rothovy tematizace východožidovského osudu, na aktuálnost řady témat románu (centrum - periferie, exil, asimilace...) a na to, jaké významné vlivy do interpretace vnesl jednak výše zmíněný C. Magris, jednak další významní badatelé (G. Shaked, W. Müller-Funk,R. Frey, D. Gelhard aj.). Stať v neposlední řadě zasazuje Rothův v ČR málo interpretovaný román do širšího kontextu Rothovy literární tvorby.
Abstrakt EN: The article deals with the contemporary reception of Roth´s famous novel (1930) internationally and in the Czech Republic. The introductory part contains revelations about a famous criticism recently translated into Czech (C. Magris: Lontano da dove)and it shows the difference in the reception of the work of the Austrian writer Roth in international an Czech literary discussion. Then a dialogue with international literary-theoretical discussion deals with topic which the novel puts forward (especially the forms of assimilation and East Jewish ethos, Roth´s picture of the periphery and centre, universality or relevance of Roth´s narration and its cultural and critical potential).
Klíčová slova

Zpět

Patička