Přejít k obsahu


Konstruování životního příběhu jako adekvátní nástroj vědeckého nahlížení

Citace:
FRITZOVÁ, M. Konstruování životního příběhu jako adekvátní nástroj vědeckého nahlížení. AntropoWebzin, 2012, roč. 2011, č. 3, s. 227-230. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Can ’biography‘ serve as an adequate scientific tool?
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na jednu ze základních otázek sběru, třídění a analýzy terénních dat - biografických dat. Věnuje se nástrojům a vyhodnocení specifického výzkumu v Palestině v Betlémské oblasti od roku 2009. Článek ukazuje, jaké jsou úskalí, ale také výhody biografického šetření, jak se dá s biografickými daty dále pracovat a zda-li je tento přístup možno označit za "vědecky" adekvátní.
Abstrakt EN: The basic question I want to answer in my contribution is, whether it is possible to use a biography of an individual as a representative of the whole group of people researched. What needs to be kept in mind by the researcher, if they want to make use of this theoretical approach?
Klíčová slova

Zpět

Patička