Přejít k obsahu


Housing Conditions and Spatial Segregation of the Roma in the Czech Republic and Hungary: A Case Study Comparison

Citace:
LIPPAI, C., STRNADOVÁ, L., TOUŠEK, L. Housing Conditions and Spatial Segregation of the Roma in the Czech Republic and Hungary: A Case Study Comparison. RESPECT project, 2011, roč. Neuveden, č. 13, s. 1-44. ISSN: 2037-5816
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Housing Conditions and Spatial Segregation of the Roma in the Czech Republic and Hungary: A Case Study Comparison
Rok vydání: 2011
Autoři: Cecilia Lippai , Mgr. Lenka Strnadová Ph.D. , Mgr. Ladislav Toušek
Abstrakt CZ: V článku srovnáváme situaci Romů v České republice a Maďarsku, jejich segregaci a politiku státu před rokem 1989 a vývoj po roce 1989, především v oblasti bydlení a bytové politiky. Cílem článku je ukázat, že jak za komunistického režimu před rokem 1989, tak v systému po roce 1989 exitují formy diskriminace Romů, jež vedou buď k určité míře záměrné segregace ROmů (hlavně v Maďarsku), nebo k jejich násilné aimilaci, jež často selhává a má za výsledek problémy v soužití v etnicky smíšených čtvrtích a tím pádem i následný růst segregovaných lokacim, a to i přes původní záměry vlády. Analyzujeme hlavní body, v nichž selhaly nové demokratické politiky integrace Romů. Formulujeme specifická politická doporučení a zkoumáme, co se mohou tyto země vzájemně od sebe naučit, v čem se liší a co je příčinou daných odlišností.
Abstrakt EN: In this paper, we compare the situation of the Roma in Hungary and the Czech Republic, their segregation and state policies before 1989, and the developments after 1989, particularly in the area of housing and housing policies. This paper attempts to show that both under the communist regime before 1989 and in the post-1989 system, forms of discrimination toward the Roma existed, resulting either in a certain level of deliberate segregation of the Roma (especially in Hungary) or their coercive assimilation, which often failed and resulted in problems of cohabitation in mixed neighbourhoods and consequently to the ultimate growth of segregate localities despite the original intentions of the government. We analyze the main failures in the newly established democratic policies of Roma integration. We formulate specific policy recommendations and we intend to find out what the two countries can mutually learn, where they differ, and what the causes of difference are.
Klíčová slova

Zpět

Patička