Přejít k obsahu


Ježíš Nazaretský - 2. díl. Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání

Citace:
BLAHUTKOVÁ, D. Ježíš Nazaretský - 2. díl. Od vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstání. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2011, 227 s. ISBN: 978-80-87474-35-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Jesus of Nazareth - Holy Week: From the Entrance into Jerusalem to the Resurrection"
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Barrister & Principal
Autoři: Mgr. Daniela Blahutková Ph.D.
Abstrakt CZ: Druhý díl knihy, kterou autor charakterizoval jako výraz osobního hledání, ne akt učitelského úřadu, promýšlí nejzávažnější části novozákonního svědectví. Metodologicky se zde Benedikt XVI. hlásí k hermeneutice, která zodpovědně zachází s historickým poznáním, ale jeho výsledky integruje do interpretace tajemství zmrtvýchvstání. Interpretace evangelií v obou dílech je vedena otázkou, kdo byl Ježíš, ale také, kým je pro člověka dnes; odkazuje jak k vědecké exegezi, tak k teologické ortodoxii či duchovnímu čtení.
Abstrakt EN: The second part of Pope Benedict´s work continues reflecting on the Gospel witness to Jesus. Benedict XVI has gathered much of the "essential fruits" of historical-critical scholarship and delivered it in the interpretation of the faith.
Klíčová slova

Zpět

Patička