Přejít k obsahu


Zamyšlení nad Pepperovou studií Základy kritiky v umění

Citace:
BLAHUTKOVÁ, D. Zamyšlení nad Pepperovou studií Základy kritiky v umění. Kuděj, 2011, roč. 12, č. 1, s. 151-169. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contemplation of Pepper´s Study ´The Basis of Criticism in the Arts´
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Daniela Blahutková Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná stať nabízí kritické čtení studie amerického filozofa a estetika Stephena C. Peppera Základy kritiky v umění (The Basis of Criticism in the Arts; 1945). Zejména sleduje způsob, jímž Pepper v Základech kritiky v umění ukazuje, jak filozofická „hypotéza světa“ determinuje estetické hodnocení kon¬krétního materiálu umění a jak komparace a syntéza interpretací založených v různých hypotézách světa vedou k objektivní definici pole estetiky a estetické hodnoty v umění. V rámci reflexe Pepperových rozborů sonetů W. Shakespeara a G. M. Hopkinse je kriticky zhodnoceno Pepperovo pojetí literární interpretace a proklamované potvrzení estetické superiority klasiky.
Abstrakt EN: This article on S. C. Pepper´s essay The Basis of Criticism in the Arts (1945) offers a critical consideration of his study. In the introductory part the monograph is presented in the wider context of Pepper´s philosophical and aesthe¬tic development, especially in relation to World Hypothesis: A Study in Evidence (1942). Pepper´s “seeking out the empirical base of criticism” subsequently follows with his demonstration how the “world hypothesis” determines the aesthetic evaluation of “art material”. Finally, Pepper´s interpretations of sonnets by W. Shakespeare and G. M. Hopkins (derived from four world hypotheses: mechanicism, contextualism, organicism and formism) are presented, in connection to a critical reflexion of Pepper’s concept.
Klíčová slova

Zpět

Patička