Přejít k obsahu


Spreading activition applied in semantic networks of language neural processing models

Citace:
KRATOCHVÍL, P., MACHOVÁ, S., KLEČKOVÁ, J. Spreading activition applied in semantic networks of language neural processing models. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd international DAAAM symposium "Intelligent Manufacturing & automation: power of knowledge and creativity". Vídeň: DAAM International, 2011. s. 0739-0740. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spreading activition applied in semantic networks of language neural processing models
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAM International
Autoři: Ing. Petr Kratochvíl , Mgr. Světlana Machová , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je vyvinout nový experimentální model zpracování textu založený na základních mechanismech neuronového zpracování v lidském mozku. Jedna možnost, jak vytvořit tento model, je úprava Shankovy teorie konceptuální závislosti a teorie porozumění příběhů. V tomto článku nabízíme nový pohled na zpracování textu založený na příbězích teorie konceptuální závislosti a na sémantických neuronových sítích.
Abstrakt EN: The aim of this article is to find a new experimental text processing model based on mechanisms underlying human brain?s neural processing. A considerable possibility of building such model is reexamining of Shank?s Conceptual Dependency Theory and Story Understanding. We are offering a new approach to the text processing based on Conceptual Dependency stories and semantic neural networks.
Klíčová slova

Zpět

Patička