Přejít k obsahu


The quantum of mind: Physics as complementary cognitive semantics knowledge

Citace:
MACHOVÁ, S., KRATOCHVÍL, P., KLEČKOVÁ, J. The quantum of mind: Physics as complementary cognitive semantics knowledge. In Annals of DAAAM for 2011 Proceedings of the 22nd international DAAAM symposium. Vídeň: DAAM International, 2011. s. 0743-0744. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The quantum of mind: Physics as complementary cognitive semantics knowledge
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAM International
Autoři: Mgr. Světlana Machová , Ing. Petr Kratochvíl , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: V tomto článku zkoumáme a porovnáváme sémantické znalosti z oblasti kognitivní lingvistiky, filozofie, hlubinné psychologie a kvantové fyziky a snažíme se vytvořit možný obraz procesů mysli a vědomi. Nová paradigmata v počítačové lingvistice se projevují výzkumných technik s využitím psychoanalytické metody volných asociaci na kognitivní Mind -metafory. Jedná se o první NLP nástroj svého druhu, poskytující úplně nový zdroj empirických dat zkoumání skrytých dimenzí lidské mysli. Výsledky prezentované jako sémantické sítě dávají nám jedinečnou příležitost objevit a vizualizovat pravděpodobnostní podstatu vědomí odhaluje v kognitivních metaforách jako druh kvantového pole.
Abstrakt EN: In this article we are examining and comparing semantic knowledge from cognitive linguistics, philosophy,depth psychology and quantum physics and attempts to create a probabilistic picture of our mental life and interaction. New paradigms in computational linguistics are reflected by research methods using Free Association Experiment (FAE) based on cognitive metaphor stimuli. It is the first NLP tool of its kind, providing a fundamentally new source of empirical data examining hidden dimension of the human mind. Our research methodology included constructing a database of metaphorical stimuli, randomly presenting these to respondents, and tabulating FAE responses both by participant and by stimulus, analyzed by frequency of semantic type. The results presented as a semantic network gave us a unique opportunity to discover the probabilistic nature of mind revealing itself in metaphors as a kind of electromagnetic field.
Klíčová slova

Zpět

Patička