Přejít k obsahu


Binarizace počítačem generovaného hologramu pomocí ditheringu

Citace:
LOBAZ, P., KOVÁŘ, L. Binarizace počítačem generovaného hologramu pomocí ditheringu. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č. 10, 11-12, s. 290, 303-305. ISSN: 0447-6441
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computer generated hologram binarization using dithering noise
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Petr Lobaz , Libor Kovář
Abstrakt CZ: Článek se zabývá zobrazením počítačem generovaného hologramu 3D objektu na binárním amplitudovém prostorovém modulátoru světla, respektive binarizací difraktivních struktur. Rozvíjí myšlenku binarizovat difraktivní strukturu pomocí techniky ditheringu. Dospívá k závěru, že technika je vhodná pro jednoduché struktury typu difrakční mřížka, ale není vhodná pro počítačem generované hologramy 3D objektu.
Abstrakt EN: The article discusses display of a computer generated hologram of a 3D object using a binary amplitude spatial light modulator. More precisely, it deals with binarization of a diffractive structure using dithering noise. It concludes that the dithering method is suitable for simple diffractive structures such as diffractive gratings, but fails to provide a good binarization of a computer generated hologram of a 3D object.
Klíčová slova

Zpět

Patička