Přejít k obsahu


Algoritmy ořezávání

Citace:
SKALA, V. Algoritmy ořezávání. Plzeň : Union Agency, 2011, 71 s. ISBN: 978-80-86943-22-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clipping Algorithms
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Union Agency
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: V publikaci jsou shrnuty základní algoritmy ořezávání přímek, úseček, kvadrik a n-úhelníků v E2 a E3. Některé algoritmy jsou využívány též pro množinové operace s n-úhelníky.
Abstrakt EN: An overview of fundamental algorithms for line and line segment clipping, polygon clipping and clipping by quadrics arcs in E2 and E3 are given. Some algorrithms are used for set operations with polygons. Algoritmy počítačové grafiky I
Klíčová slova

Zpět

Patička