Přejít k obsahu


Odrazy světového názoru v jazyce na příkladu projevů filozofie řeči v barokních kázáních

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Odrazy světového názoru v jazyce na příkladu projevů filozofie řeči v barokních kázáních. Usta ad albim bohemica, 2011, roč. 11, č. 2, s. 30-44. ISSN: 1802-825X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá projevy základních aspektů barokní filozofie řeči v barokních kázáních. Barokní pojetí jazyka lze považovat za východisko pro charakteristické prostředky, jako jsou důraz na zvukovou stránku projevu, řady synonym, obraznost, přenášení významu či expresivita. Ani zásady, kterými se autor při tvorbě kázání musel řídit, nijak nevylučují myšlenky barokního uvažování o jazyce. Naopak – snaha o srozumitelnost, pravdivost, čistotu, tvořivý přístup k jazyku, zvukovou nosnost textu je styčným bodem mezi žánrovou charakteristikou i aspekty filozofie řeči. V kazatelských projevech tak nacházíme praktickou realizaci abstraktních myšlenek. Z uvedených skutečností i z citovaných úryvků vyplývá také fakt, že přístup baroka k jazyku je záměrný, promyšlený a zároveň se v něm odráží celkový dvojpólový charakter období.
Klíčová slova

Zpět

Patička