Přejít k obsahu


Možnosti proudového zatěžování vedení vvn/zvn - I.etapa

Citace:
VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R., KOŽENÝ, J., ŠNAJDR, J., KRUTINA, A., PÍCLOVÁ, P., ROT, D., SEDLÁČEK, J., POLÍVKA, J., BÖHM, V. Možnosti proudového zatěžování vedení vvn/zvn - I.etapa. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 44 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS, a.s.
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc., dr. h. c. , Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Prof. Ing. Jiří Kožený CSc. , Ing. Jaroslav Šnajdr , Ing. Aleš Krutina , Ing. Petra Píclová , Ing. David Rot Ph.D. , Ing. Jan Sedláček Ph.D. , Ing. Jiří Polívka , Ing. Václav Böhm CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva analyzuje současný stav přenosové soustavy v ČR, zejména pak možnosti zvyšování ampacity venkovního vedení, měření teploty vodičů a jejich průhybů a s tím spojené získávání meteorologických dat. Dále zpracovává stacionární a dynamické proudové zatížení vodiče v závislosti na okolních podmínkách. Rovněž jsou vyhodnocena statistická data měření a zpracována CFD simulace přestupu tepla z vodiče do okolí.
Abstrakt EN: The report analyzes the current state of the transmission system in the ČR, especially the possibility of increasing the overhead line ampacity, temperature conductors and their deflections and the associated acquisition of meteorological data. In addition, stationary processes and the dynamic load current conductor, depending on ambient conditions. They are also evaluated by measuring statistical data and processed CFD simulation of heat transfer from wires to the surroundings.
Klíčová slova

Zpět

Patička