Přejít k obsahu


Možnosti proudového zatěžování vedení vvn/zvn - II.etapa

Citace:
VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R., KOŽENÝ, J., SEDLÁČEK, J., ROT, D., ŠNAJDR, J., KRUTINA, A., POLÍVKA, J., PÍCLOVÁ, P., VÁCLAV, B. Možnosti proudového zatěžování vedení vvn/zvn - II.etapa. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 27 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS, a.s.
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc., dr. h. c. , Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Prof. Ing. Jiří Kožený CSc. , Ing. Jan Sedláček Ph.D. , Ing. David Rot Ph.D. , Ing. Jaroslav Šnajdr , Ing. Aleš Krutina , Ing. Jiří Polívka , Ing. Petra Píclová , Ing. Böhm Václav CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva analyzuje naměřená data konkrétní přenosové linky pro letní a zimní období z hlediska statistiky. Dále zpráva obsahuje zpracování modelu predikce zatížení linky na základě lokálních předpovědí počasí na vybrané lince a souhrn celkové práce za obě etapy.
Abstrakt EN: The report analyzes the measured data specific transmission lines for summer and winter in terms of statistics. Further the report contains the processing load line prediction model based on local weather forecast for the selected line and the sum total of work for both stages.
Klíčová slova

Zpět

Patička