Přejít k obsahu


Implementace dynamické zatížitelnosti vedení do podoby DLL

Citace:
VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R., SEDLÁČEK, J., ŠNAJDR, J., KRUTINA, A. Implementace dynamické zatížitelnosti vedení do podoby DLL. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 9 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS, a.s.
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc., dr. h. c. , Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Ing. Jan Sedláček Ph.D. , Ing. Jaroslav Šnajdr , Ing. Aleš Krutina ,
Abstrakt CZ: Práce popisuje implementaci vybraných numerických metod pro stacionární a dynamické výpočty zatížitelnosti vedení. Dále je uvedeno srovnání výsledků mezi naměřenými daty a mezi výsledky dosažených pomocí různých numerických metod.
Abstrakt EN: The report describes the implementation of selected numerical methods for stationary and dynamic calculations of carrying capacity management. Furthermore, comparison of results between measured data and the results obtained using different numerical methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička