Přejít k obsahu


The instrumented Indentation Study of HVOF-Sprayed Hardmetal Coatings

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., ZAHÁLKA, F., KAŠPAROVÁ, M. The instrumented Indentation Study of HVOF-Sprayed Hardmetal Coatings. Journal of Thermal Spray Technology, 2012, roč. 21, č. 1, s. 77-85. ISSN: 1059-9630
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The instrumented Indentation Study of HVOF-Sprayed Hardmetal Coatings
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , František Zahálka , Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: Pomocí instrumentované indentace s použitím Oliver-Phaar metody byly hodnoceny elasticko-plastické vlastnosti a to tvrdost a Youngův modul, čtyř různých HVOF stříkaných povlaků. K měření byl použit Nanoindenter XP MTS s modulem CSM. Výsledky ukazují, že s použitím dostatečného počtu měření je možné rozlišit mezi indentací realizovanou v tvrdých částicích a indentací v materiálu matrice díky snímání grafu závislosti tvrdosti a modulu pružnosti na zatížení.
Abstrakt EN: Elastic-plastic properties, namely, hardness and Young´s modulus of four HVOF-sprayed hardmetal coatings were measured by instrumented indentation using Oliver-Pharr method Nanoindenter XP MTS with a continuous stiffness measurement (CSM) module. The results show that with sufficient number of CSM measuremnts, one can distinguish between indents made in the hard particles and indents made in the binder material. This can be accomplished by analyzing the plots of hardness and Young´s modulus versus load (of versus indentation depth).
Klíčová slova

Zpět

Patička