Přejít k obsahu


Lifetime vibration test of electronic parts

Citace:
HRUBÝ, J., TUREČEK, O. Lifetime vibration test of electronic parts. In Sborník z konference Diagnostika 11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 17-19. ISBN: 978-80-261-0020-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lifetime vibration test of electronic parts
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hrubý , Ing. Oldřich Tureček Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá přípravou životnostního vibračního testu vývodových elektronických součástek. Tento test byl realizován za pomoci rozmítaného harmonického signálu, nikoliv pouze na rezonančních kmitočtech. Dále byla provedena ekvalizační korekce na základě měřených vibrací.
Abstrakt EN: This paper deals with the lifetime vibration test preparation of THT electronic parts. The specification of this test comes from Czech technical standards and from customer’s requirements. The swept sinusoidal signal was used for this test instead of testing only on each resonant frequency (sinusoidal dwell vibration test on resonant frequencies). Frequency correction was made according to the measured data.
Klíčová slova

Zpět

Patička