Přejít k obsahu


UWB SOSServer

Citace:
KEPKA, M., JEŽEK, J. UWB SOSServer. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: UWB SOSServer
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Michal Kepka , Ing. Jan Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: UWB SOSServer je serverová aplikace, která umožňuje publikovat senzorová měření v prostředí internetu pomocí standardizované služby Open Geospatial Consortium (OGC) Sensor Observation Service (SOS). Služba komunikuje s klienty pomocí požadavků a odpovědí ve formátu XML. Aplikace byla vytvořena jako praktická část diplomové práce s názvem "Implementace standardu Sensor Observation Service" obhájené 20. června 2011 na Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd. K termínu obhajoby obsahuje aplikace implementaci standardu SOS ve verzi 1.0.0 a obsahuje povinné metody základního profilu operací. Sensor Observation Service, SOS, Open Geospatial Consortium, OGC, XML, webová služba.
Abstrakt EN: UWB SOSServer is a server-side application that enables publishing of sensor data in the Internet through Sensor Observation Service (SOS) interface (standardized by of Open Geospatial Consortium). Service communicates with clients by sending requests and responses in form of XML. Application was made as a practical part of diploma thesis called "Implementation of Sensor Observation Service standard". Thesis was defended on 26th June 2011 at the Department of mathematics at the Faculty of Applied Sciences. Application contents implementation of SOS in version 1.0.0 and required core profile of methods to the term of defence.
Klíčová slova

Zpět

Patička