Přejít k obsahu


Zpětná analýza ("reverse engineering") aplikací ČNRDD

Citace:
HAJŠMAN, V., BALÁK, O. Zpětná analýza ("reverse engineering") aplikací ČNRDD. Plzeň, ZČU v Plzni : ČNRDD, 2011. 1-110 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reverse engineering of CNMDR applications
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: ČNRDD
Autoři: Ing. Václav Hajšman Ph.D. , Ing. Oldřich Balák
Abstrakt CZ: Ve zprávě je dokumentována analýza aplikací Rdkd2 (Registr), RdkdLab2 (HLA laboratoř) a aplikace pro dárcovská centra. Analýza je provedena za využití CASE nástrojů. Pro každou aplikaci jsou popsány jednotlivé funkce systému, datové toky mezi nimi a datové toky mezi funkcemi a externími rozhraními. Funkce jsou znázorněny diagramy v hierarchické struktuře a popsány krátkými komentáři. Poté jsou do jednotlivých podkapitol zařazeny diagramy ER-modelu popisující strukturu databázových entit.
Abstrakt EN: The report document the analysis of CNMDR applications - Rdkd2 (Register) RdkdLab2 (HLA Laboratory) and application for the donor centers specifically. The analysis is performed by using CASE tools. For each application are described the particular system functions, data flows between them and the data flow between functions and external interfaces. The function diagrams are shown in a hierarchical structure and described by brief comments. Then are assigned to each sub-model ER diagrams describing the structure of the database entities.
Klíčová slova

Zpět

Patička