Přejít k obsahu


TF-SpecGap - Software pro určování optické šířky zakázaného pásu

Citace:
OČENÁŠEK, J., NETRVALOVÁ, M. TF-SpecGap - Software pro určování optické šířky zakázaného pásu. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: TF-SpecGap- Software tool for identification of the optical band gap
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Očenášek Ph.D. , Ing. Marie Netrvalová
Abstrakt CZ: Vytvořený program je podpůrný nástroj laboratoře pro analýzu optických vlastností tenkých vrstev a byl koncipován pro vyhodnocování UV-Vis transmisních spekter měřených na spektrofotometru SPECORD 210. Program slouží k poloautomatickému určení optické šířky zakázaného pásu polovodiče, což je jedna z klíčových aktivit při popisu polovodiče. Znalost optické šířky zakázaného pásu je při navrhování např. struktury fotovoltaického článku prakticky nejdůležitějším parametrem.
Abstrakt EN: Developed software is a support tool used in the optical thin film laboratory and provides numerical methods for analysis of UV-Vis transmission spectra measured by spectrophotometerSPECORD 210. The software applies semi-automatic algorithms to identify the optical band gap, which is one of the key characteristic of semiconductors. The knowledge of the band gap value is, for example, the most important parameter for designing the photovoltaic cells.
Klíčová slova

Zpět

Patička