Přejít k obsahu


Senior jako aktivní složka řetězce přežití

Citace:
PISTULKOVÁ, A., PFEFFEROVÁ, E. Senior jako aktivní složka řetězce přežití. In Příprava na stárnutí : mezinárodní recenzovaný sborník Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 66-74. ISBN: 978-80-263-0096-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Senior like an active component in the chain of survival
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Alena Pistulková , Mgr. Eva Pfefferová
Abstrakt CZ: Řetězec přežití je posloupnost kroků při neodkladné resuscitaci, zajišťující optimální péči o nemocného s náhlou zástavou oběhu. V rámci celoživotního vzdělávání seniorů jsou pořádány kurzy, které seznamují a informují seniory o poskytování základní neodkladné resuscitaci. Znalosti a dovednosti, které posluchač získá v průběhu kurzu, vedou k rychlé aktivaci řetězce přežití.
Abstrakt EN: The chain of survival is a sequence of activities during resuscitation securing optimal care for patient affected by abrupt cardiac arrest. Within the scope of whole-life education of seniors there are organized courses focused on basic urgent resuscitation. Skills and abilities gained during the course lead to quick activation of the chain of survival.
Klíčová slova

Zpět

Patička