Přejít k obsahu


Zirconium phase transformations observed by "in-situ" XRD analysis

Citace:
ŘÍHA, J., ŠUTTA, P., VINCZE, A., MEDLÍN, R. Zirconium phase transformations observed by "in-situ" XRD analysis. Vacuum, 2012, roč. 86, č. 6, s. 785-788. ISSN: 0042-207X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Zirconium phase transformations observed by "in-situ" XRD analysis
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jan Říha , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Andrej Vincze Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín ,
Abstrakt CZ: Vysokoteplotní fázové transformace zirkonia byly zkoumány "in-situ" rentgenovou difrakční analýzou. Experimenty byly prováděny ve vysokoteplotní komoře Anton Paar HTK 1200N, jež byla součástí práškového difraktometru Panalytical X'Pert Pro. Komora byla vakuována turbomolekulární vývěvou, umožňující dosáhnout před měřením na 1200°C tlak 0,0003 Pa. Vzorky byly rovnoměrně ohřívány bez tepelých gradientů až do 1000°C nebo 1200°C a poté exponovány 180 minut. Na vysokých teplotách bylo u každého vzorku změřeno čtyři, nebo šest difraktogramů pro ilustraci fázových změn ve struktuře materiálu. Chemické složení některých vzorků po expozici bylo určeno s pomocí hmotnostní spektrometrie sekundárních inotů a porovnáno se složením materiálu v jeho výchozím stavu
Abstrakt EN: The high temperature phase transformations of zirconium were investigated by “in-situ” X-ray diffraction analysis. The experiments were carried out in a high temperature chamber Anton Paar HTK 1200N mounted on powder diffractometer Panalytical X’Pert Pro. The chamber was evacuated by a turbomolecular pump creating a pressure about 0,0003 Pa at the temperature 1200 °C before the measurement. The experimental samples were uniformly heated without thermal gradients up to 1000 °C or 1200 °C and then exposed for 180 min. At high temperature four or six diffraction patterns of each sample were recorded for the illustration of the phase changes in the material structure. Chemical composition of some samples after the exposure was determined by secondary ion mass spectrometry and compared with composition of the material in its initial state.
Klíčová slova

Zpět

Patička