Přejít k obsahu


Muscle Wrapping Simulation

Citace:
KOHOUT, J., KELLNHOFER, P., CHOLT, D. Muscle Wrapping Simulation. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Muscle Wrapping Simulation
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, FAV, KIV
Autoři: Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. , Bc. Petr Kellnhofer , Bc. David Cholt
Abstrakt CZ: Tento software, který byl vyvinut v rámci EU projektu VPHOP (FP7-ICT-223865), vizualizuje realistický model dolních končetin člověka, ve kterém sval je reprezentován svazkem vláken, která jsou automaticky generována v objemu svalu definovaného svojí povrchovou sítí, která je automaticky deformována okolo kostí v závislosti na jejich pohybu během uživatelsky specifikované simulace. Znalost svalových vláken je nezbytná zejména pro efektivní rehabilitační programy zaměřené na zlepšení kvality života pacienta trpícího neuromusculární poruchou (více než 0.1% v běžné populaci v UK), pro plánování optimální operace, a predikci sil působících na klouby. Vyvinuté metody jsou popsány v: - Kohout, J., Kellnhofer, P., and Martelli, S. (2012). Fast deformation for modelling of musculoskeletal system. In Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications: GRAPP 2012. - Kohout, J., Clapworthy, G. J., Martelli, S., Wei, H., Viceconti, M. (2012). Muscle fibres modelling. In Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications: GRAPP 2012.
Abstrakt EN: The software, which was developed under the project VPHOP (FP7-ICT-223865), visualizes a realistic model of human lower limbs where a muscle is represented by a chaff of fibres generated automatically in its volume defined by the surface mesh of the muscle that automatically wraps around bones as they move during a user specified simulation. We note that knowledge of muscle fibres is essential especially for effective rehabilitation programs that aim at improving the quality of life of patients suffering from neuromuscular disorders (more than 0.1% of general population in UK), for planning optimal muscle surgery, and prediction of forces having impact on joints. Developed methods are described in: - Kohout, J., Kellnhofer, P., and Martelli, S. Fast deformation for modelling of musculoskeletal system. In Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications: GRAPP 2012. - Kohout, J., Clapworthy, G. J., Martelli, S., Wei, H., Viceconti, M. Muscle fibres modelling. In Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications: GRAPP 2012.
Klíčová slova

Zpět

Patička