Přejít k obsahu


Kvantitativní fázová analýsa

Citace:
FIALA, J., KOLEGA, M. Kvantitativní fázová analýsa. Materials Structure in Chemistry, Physics, Biology and Technology, 2011, roč. 18, č. 2, s. 100-106. ISSN: 1211-5894
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Quantitative phase analysis
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Krystalografická společnost
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Ing. Michal Kolega Ph.D.
Abstrakt CZ: Kvantitativní určování obsahu fází ve směsích krystalických látek patří k nejdůležitějším aplikacím rtg práškové difrakce. Nejdůležitějším aspektem této techniky jsou kalibrační procedury, které jsou v předmětném článku podrobně vysvětlovány. Podrobně je také diskutován další důležitý aspekt, totiž neurčitost výsledků kvantitativní rtg difrakční fázové analysy a to, co je příčinou té neurčitosti a jakými způsoby ji lze omezit.
Abstrakt EN: Quantitative determination of the phase abundances in mixtures of crystalline substances belongs to the most important applications of x-ray powder diffraction. The crucial point of this technique consists in the calibration procedures which are described and elucidated in detail in this paper. Another important issue, the uncertainty of the results of the quantitative powder diffraction phase analysis, is discussed thoroughly, too, along with the sources of this uncertainty and the means by which the uncertainty can be reduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička