Přejít k obsahu


Car impact to pedestrian - fast 2D numerical analysis

Citace:
HYNČÍK, L., ČECHOVÁ, H. Car impact to pedestrian - fast 2D numerical analysis. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 2, s. 151-162. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Car impact to pedestrian - fast 2D numerical analysis
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Hana Čechová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje rychlou 2D simulaci nárazu vozidla do chodce. Model chodce je založen na bázi Lagrangeových rovnic s multiplikátory. Model se skládá z těles, které definují hlavní segmenty lidského těla. Tělesa jsou spojena rotačními klouby s nelineární odezvu. Model je škálovatelný v závislosti na věku a pohlaví. Model vozidla je koncipován jako vícesegmentový model (otevřený polygon). Mezi chodcem a vozidlem jsou definovány kontakty modelované závislosti síly na deofrmaci. V závislosti na konstrukci vozidla a člověka daného pohlaví, věku a percentilu mohou být následky střetu s chodcem rychle vyhodnoceny pomocí virtuální numerické analýzy.
Abstrakt EN: The paper concerns a modelling approach for fast 2D car to pedestrian impact analysis. The pedestrian model is composed using the Lagranges equations with multipliers. The model consists of rigid bodies defining the major human body segments. The bodies are connected by rotational joints with non-linear response. The model is scalable based on the age and the gender. The car model is multi-segment composed as an open polygon. Between the pedestrian and the car, there are contacts defined and modelled explicitly by force-penetration dependence. For a given car profile design and a given human gender, age and percentile, the pedestrian impact consequences can be evaluated quickly by means of virtual numerical analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička