Přejít k obsahu


Design of the artificial neural network model for the prediction of outcome after stroke

Citace:
POLÍVKA, J., KRATOCHVÍL, P., ROHAN, V., POLÍVKA, J., KLEČKOVÁ, J. Design of the artificial neural network model for the prediction of outcome after stroke. In HEALTHINF 2012. Setúbal: SciTePress, 2012. s. 467-470. ISBN: 978-989-8425-88-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of the artificial neural network model for the prediction of outcome after stroke
Rok vydání: 2012
Místo konání: Vilamoura, Algarve, Portugalsko
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Jiří Polívka , Ing. Petr Kratochvíl , Vladimír Rohan , Jiří Polívka , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Cílem našeho současného výzkumu je vyvinout model umělé neuronové sítě pro predikci prognózy u pacientů s cévní mozkovou příhodou. V této práci jsou zmíněna některá důležitá fakta o cévní mozkové příhodě společně s přístupy počítačem asistovaných rozhodovacích systémů v návaznosti na klinickou lékařskou praxi. Vstupní a výstupní parametry modelu byly vybrány a jsou také popsány. Součástí je návrh umělé neuronové sítě pro prediktivní model spolu s budoucími směry našeho výzkumu.
Abstrakt EN: In our contemporary research we are trying to develop the artificial neural network (ANN) model for the prediction of outcome after the occurrence of stroke. This paper mentions some important facts about stroke as well as the urgent need for Computer Assisted Decision Support (CAMS) systems in the relation to clinical practice. The short review of related studies of ANN in medicine is included. The model input and output parameters were selected and are also described. The basic ANN design for the predictive model is mentioned together with the future directions of our research.
Klíčová slova

Zpět

Patička