Přejít k obsahu


Radial Basis Functions for High-Dimensional Visualization

Citace:
SKALA, V. Radial Basis Functions for High-Dimensional Visualization. In ICONS 2012. Reunion Island: IARIA, 2012. s. 193-198. ISBN: 978-1-61208-184-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Radial Basis Functions for High-Dimensional Visualization
Rok vydání: 2012
Místo konání: Reunion Island
Název zdroje: IARIA
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Článek popisuje metodu interpolace vicerozměrných neuspořádaných dat s aplikací radiálních bázových funkcí, aproximaci dat s podstatnou redukcí dat a redukcí výpočetní složitosti, včetně inkrementálního výpočtu radiálních bázovách funkcí.
Abstrakt EN: High dimensional visualization is connected with large un-ordered data sets. The paper describes applications of radial basis functions for interpolation and approximation of data with a significant reduction of processing complexity including incremental radial basis function computation.
Klíčová slova

Zpět

Patička