Přejít k obsahu


System decyzyjny w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych

Citace:
KIELEC, R., EDL, M. System decyzyjny w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych. In Innowacje w zarzadzaniu i inžynierii produkcji. Opole: Polskie Towarzystwo Zarzadzania Produkcja, 2012. s. 284-295. ISBN: 978-83-930399-4-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: pol
Anglický název: Decision-making system in the optimal scheduling production processes
Rok vydání: 2012
Místo konání: Opole
Název zdroje: Polskie Towarzystwo Zarzadzania Produkcja
Autoři: Roman Kielec , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje realizovanou případovou studii, která se zaměřuje na design a konstrukci VPT vakuové pece. Je zde provedena analýza toku technických informací. Provádění úkolů vizualizace závislostí jsou popsány pomocí iterační smyčky, kde byla realizována optimalizace z hlediska času a nákladů fáze realizaci. Na základě mapování toku informací byl naplánován systém rozhodování.
Abstrakt EN: The paper presents a real example, taken from industry, design and construction of a VPT vacuum furnace. It is analyzed the flow of technical information that is presented by the matrix of couplings. The visualization of task dependencies is identified iterative loops in carrying out that have been optimized in terms of time and cost of their implementation. The flow of information is scheduled for decision-making system on the basis of mapping.
Klíčová slova

Zpět

Patička