Přejít k obsahu


The Great Eastern Crisis and the Occupation of Bosnia and Herzegovina by Austria-Hungary

Citace:
KODET, R. The Great Eastern Crisis and the Occupation of Bosnia and Herzegovina by Austria-Hungary. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. 2, č. 2011, s. 147-152. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Great Eastern Crisis and the Occupation of Bosnia and Herzegovina by Austria-Hungary
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Roman Kodet
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou okupace Bosny a Herecegoviny Rakouskem-Uherskem roku 1878. Autor se zaměřuje na diplomacii habsburské monarchie v průběhu velké východníé krize a na zájmy monarchie na Balkáně. V článku je také zanalyzována politika Vídně na Barlínském kongresu a zisk Bosny a Hercegoviny.
Abstrakt EN: The article deals with the question of Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. Its main focus is the diplomacy of the Habsburg monarchy during the Great Eastern Crisis and its interests on the Balkans. The author also researches the position of Vienna at the Congress of Berlin and its gain of Bosnia.
Klíčová slova

Zpět

Patička