Přejít k obsahu


IR laser-induced breakdown in tetramethyltin adjacent to Ag or Au: deposition of b-Sn nanograin-containing amorphous Au–Sn/C and Ag–Sn/C films

Citace:
KŘENEK, T., MURAFA, N., BEZDIČKA, P., ŠUBRT, J., MASOUDI, H. M., POLA, J. IR laser-induced breakdown in tetramethyltin adjacent to Ag or Au: deposition of b-Sn nanograin-containing amorphous Au–Sn/C and Ag–Sn/C films. Applied Organometallic Chemistry, 2012, roč. 26, č. 4, s. 135–139. ISSN: 0268-2605
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: IR laser-induced breakdown in tetramethyltin adjacent to Ag or Au: deposition of b-Sn nanograin-containing amorphous Au–Sn/C and Ag–Sn/C films
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Ing. Nataliya Murafa Ph.D. , Dr. Petr Bezdička RNDr. , Ing. Jan Šubrt CSc. , Dr. Husain M. Masoudi , Ústav chemických procesů, AV ČR, v.v.i. Josef Pola RNDr., DrSc.
Abstrakt CZ: Pulsní IČ laserové ozáření terčů Au a Ag v plynném tetrametyl cínu (TMT) vede v ablaci kovu za současného rozkladu TMT v dielektrickém průrazu a umožňuje plynnou depozici filmů obsahujících Au nebo Ag, Sn a C. Plynné produkty dielektrického průrazu v TMT byly analyzovány FTIR spektroskopií, která odhalila přítomnost plynných produktů vznikajících při karbonizujících reakcích. Tuhé filmy byly analyzovány FTIR a Ramanovou spektroskopií, Rentgenovou difrakcí a elektronovou mikroskopií. Analýzy prokázaly vznik nanostrukturovaného filmu obsahujícího nanozrna β-Sn v amorfní matrici Au–Sn/C a Ag–Sn/C. Tato Sn nanozrna vykazují při zahřívání pod teplotou tavení objemové β-Sn fáze nevratnou amorfizaci.
Abstrakt EN: Pulsed IR laser irradiation of metal (Au or Ag) target in gaseous tetramethyltin (TMT) results in metal ablation and adjacent dielectric breakdown (DB) in TMT and allows gas phase deposition of films containing metal (Au or Ag), Sn and C elements. Volatile products of DB of TMT were examined by FT-IR spectroscopy and revealed as intermediates of gas phase carbonization reactions. The solid films were analyzed by FT-IR and Raman spectroscopy, X-ray diffraction and electron microscopy and shown as amorphous nanostructured Au–Sn/C and Ag–Sn/C phases containing β-Sn nanograins. These Sn nanograins exhibit irreversible amorphization upon heating and melt below the melting point of bulk β-Sn phase.
Klíčová slova

Zpět

Patička