Přejít k obsahu


The Austria-Russian Entente and the Ottoman Empire at the Beginning of the 20th Century

Citace:
KODET, R. The Austria-Russian Entente and the Ottoman Empire at the Beginning of the 20th Century. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. 2011, č. 2, s. 69-76. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Austria-Russian Entente and the Ottoman Empire at the Beginning of the 20th Century
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Roman Kodet
Abstrakt CZ: Autor se zabývá otázkou vztahů Rakouska-Uherska a Ruska vůči Osmanské říši na počátku 20. století. Analyzuje také význam problémů na balkánském poloostrově pro vznik rakousko-ruské entente.
Abstrakt EN: The author deals with the question of relations of Austria-Hungary and Russia towards the Ottoman Empire at the beginning of the 20th century. He also analyses the importance of the Balkan problems for the creation of Austro-Russian entente.
Klíčová slova

Zpět

Patička