Přejít k obsahu


Emsian-Eifelian lingulate brachiopods from the Daleje-Třebotov Formation (Třebotov and Suchomasty limestones) and the Choteč Formation (Choteč and Acanthopyge limestones) from the Prague Basin; the Czech Republic

Citace:
MERGL, M., VODRÁŽKOVÁ, S. Emsian-Eifelian lingulate brachiopods from the Daleje-Třebotov Formation (Třebotov and Suchomasty limestones) and the Choteč Formation (Choteč and Acanthopyge limestones) from the Prague Basin; the Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 2012, roč. 87, č. 2, s. 315-332. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Emsian-Eifelian lingulate brachiopods from the Daleje-Třebotov Formation (Třebotov and Suchomasty limestones) and the Choteč Formation (Choteč and Acanthopyge limestones) from the Prague Basin; the Czech Republic
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Stanislava Vodrážková
Abstrakt CZ: V publikaci je popsána fauna lingulátních ramenonožců při hranici ems/eifel v pražské pánvi. Celkem bylo určeno dvanáct druhů, s převahou mikromorfních rodů Havlicekion a Opsiconidion. U biernatidů je přepdokládán epibentický způsob života. Nový výskyt siphonotretida Orbispina je dokumentován. Lingulátní ramenonožci nevykazují žádnou výraznou změnu při hranici ems/eifel, ani na bázi chotečského eventu, a dokládají celkovou uniformitu lingulátní fauny ve spodním a časném středním devonu
Abstrakt EN: Taxonomic composition and stratigraphical distribution of lingulate brachiopod taxa around the Emsian/Eifelian boundary of the Prague Basin is examined. Twelve species have been determined and the presence of others is suggested. The prevalence of micromorphic biernatids Havlicekion and Opsiconidion in all studied samples is significant. An epibenthic mode of life instead of interstitial or epiplanktonic is assumed for biernatids. The new Devonian occurrence of the siphonotretid Orbaspina is documented. Lingulate brachiopods do not display any significant change around the Emsian/Eifelian boundary or the basal Choteč event (Middle Devonian, Eifelian, costatus Zone) and confirm the general uniformity of lingulate faunas in the Lower and early Middle Devonian.
Klíčová slova

Zpět

Patička