Přejít k obsahu


TRENDY V OBLASTI RIADENIA ÚDRŽBY V PODNIKOCH

Citace:
POÓR, P., EDL, M. TRENDY V OBLASTI RIADENIA ÚDRŽBY V PODNIKOCH. In TRENDY A INOVATÍVNE PRÍSTUPY V PODNIKOVÝCH PROCESOCH. Košice: Technická univerzita, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0742-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: TRENDS IN COMPANY MAINTENANCE MANAGEMENT
Rok vydání: 2012
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Peter Poór Ph.D. , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek popisuje moderní trendy v oblasti řízení údržby v podnicích Údržba je jedním z klíčových faktorů v podnikovém procesu. Dobrá práce a dobře zavedené údržba strojů může zvýšit produkci a tedy ekonomickou výkonnost společnosti. Příspěvek je zaměřen na moderní trendy - CMMS a automatickú údržbu.
Abstrakt EN: This contribution describes modern trends in company maintenance management maintenance. Maintenance is one of key factors in company process. Good working and well established maintenance of machinery can rapidly improve production and therefore economic performance of the company. Contribution focuses on modern trends – CMMS and auto maintenance.
Klíčová slova

Zpět

Patička