Přejít k obsahu


Přípravek pro upínání kompozitních oček

Citace:
VACÍK, J., KOSNAR, M., JANDA, P., LAŠOVÁ, V. Přípravek pro upínání kompozitních oček. Praha, 2012.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Composite loop clamping device
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Josef Vacík , Ing. Martin Kosnar , Ing. Petr Janda , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Užitný vzor se zabývá technickým řešením zařízení, které je využíváno při studiu integrovaných spojů. Přípravek umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou výměnu zkušebního vzorku.
Abstrakt EN: Utility patent deals with technical solution of device being used within integrated joints investigation. The device allows easy, fast and safe exchange of test specimen.
Klíčová slova

Zpět

Patička