Přejít k obsahu


Přípravek pro upínání vzorků pro statickou zkoušku v tlaku

Citace:
VACÍK, J., KOSNAR, M., JANDA, P., LAŠOVÁ, V. Přípravek pro upínání vzorků pro statickou zkoušku v tlaku. Praha, 2012.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clamping device for static compressive test specimen
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Josef Vacík , Ing. Martin Kosnar , Ing. Petr Janda , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Užitný vzor se zabývá technickým řešením zařízení určeného pro zkoušení plochých, zejména kompozitních vzorků. Na rozdíl od podobných zařízení, je tento přípravek vkládán přímo do vybrání ve standardních čelistech trhacího stroje, což vede ke snížení časových nároků a zvýšení bezpečnosti při změně zkušební metody.
Abstrakt EN: The utility patent deals with technical solution of device, primarily intended for flat composite test samples. In contrast with similar equipment, the proposed device is inserted directly into the cutouts of standard jaws of tensile testing machine, leading to reduced time-demands and increased safety within the change of testing method.
Klíčová slova

Zpět

Patička