Přejít k obsahu


Research On Multimedia Textbooks In the Czech Republic And Abroad

Citace:
KROTKÝ, J. Research On Multimedia Textbooks In the Czech Republic And Abroad. In Technical Creativity in School´s Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product"- from the kindergarten to the technical faculty. Ljubljana: Somaru, 2012. s. 98-102. ISBN: 978-961-6728-25-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Research On Multimedia Textbooks In the Czech Republic And Abroad
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Somaru
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Rozvoj nových metod výuky korespondující s aktuálními poznatky a moderními didaktickými prostředky má za následek vznik nových forem vzdělávacích materiálů. Jedním z těchto materiálů je i multimediální učebnice, která v sobě zahrnuje celou řadu interaktivních, multimediálních a hypermediálních komponent. V České republice přichází na trh celá řada takovýchto multimediálních učebnic a učitel stojí před rozhodnutím, kterou si vybrat. Učitel při výběru musí zvážit celou řadu různých faktorů jako například technické parametry učebnice, didaktickou vybavenost, možnosti ovládání nebo kvalitu jednotlivých součástí. V případě běžných papírových učebnic máme prověřené evaluační nástroje dlouho k dispozici. Jdou ovšem tyto nástroje hodnocení použít i u učebnic elektronických? Jestli ano, jak a za jakých podmínek? Nemáme přistupovat k multimediální učebnici jako k běžnému pedagogickému softwaru? Autor se v praxi a v tomto článku zabývá možnostmi evaluace multimediálních učebnic a předkládá některé náhledy řešení.
Abstrakt EN: Development of new teaching methods corresponding with current findings and modern didactic means initiated emergence of new forms of the educational materials. Multimedia coursebook is one of the materials mentioned which encompasses wide range of interactive, multimedia and hypermedia components. In the Czech Republic, many multimedia coursebooks are being introduced to market and the teacher must decide which one to choose. Many various aspects must be taken into account in process of choosing a coursebook, e.g. technical parameters, didactic equipment, control or quality of its individual parts. In case of common paper coursebooks, approved evaluation tools are known. Can these tools be used for electronic coursebooks as well? If yes, under what conditions? Should not we approach the multimedia coursebooks as common pedagogic software? The author has been dealing with possibilities of evaluating the multimedia coursebooks in practice as well as in theory and he presents some of possible solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička