Přejít k obsahu


Výzkumná zpráva podúrovňové soustružnické centrum PSC-T 2011

Citace:
KOSNAR, M., JANDA, P., HUDEC, Z., LAŠOVÁ, V., VACÍK, J., HŘÍDEL, J., MARTIN, Z., JIŘÍ, K., PAVEL, M. Výzkumná zpráva podúrovňové soustružnické centrum PSC-T 2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 135 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research Report - Underfloor lathe center PSC-T 2011
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kosnar , Ing. Petr Janda , Doc. Ing. Zdeněk Hudec CSc. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Josef Vacík , Ing. Jan Hřídel , Ing. Zíka Martin , Ing. Krauz Jiří , Ing. Musila Pavel
Abstrakt CZ: Podúrovňové soustružnické centrum tramvajové (PSC-T) je určeno zejména k produktivnímu soustružení opotřebovaných jízdních profilů vytvořených na monoblocích nebo obručích tramvajových dvojkolí, a to jak v nevyvázaném, tak ve vyvázaném stavu, při rozchodu kolejí 1000 a 1435 mm. Po ukončení návrhu stroje PSC-T bude vyroben funkční prototyp, který bude testován v dopravních podnicích města Plzně.
Abstrakt EN: Underfloor tram lathe center (PSC-T) is primarily intended for productive machining of worn wheel profiles created by the tires or monobloc the tram track gauge axles, both in unescaped and which are tied at condition in 1000 or of 1435 mm. After the machine design PSC-T will be made, than functional prototype will be tested in Pilsen transport enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička