Přejít k obsahu


Star subdivisions and connected even factors in the square of a graph

Citace:
EKSTEIN, J., HOLUB, P., KAISER, T., XIONG, L., ZHANG, S. Star subdivisions and connected even factors in the square of a graph. DISCRETE MATHEMATICS, 2012, roč. 312, č. 17, s. 2574-2578. ISSN: 0012-365X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Star subdivisions and connected even factors in the square of a graph
Rok vydání: 2012
Autoři: RNDr. Jan Ekstein Ph.D. , RNDr. Přemysl Holub Ph.D. , Doc. RNDr. Tomáš Kaiser Ph.D. , Liming Xiong Ph.D. , Shenggui Zhang Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro libovolné přirozené číslo s, [2,2s]-faktor v grafu G je souvislý sudý faktor s maximálním stupněm nejvýše 2s. V tomto článku je dokázáno, že pokud každý indukovaný S(K_{1;2s+1}) v G má nejméně 3 hrany v bloku stupně nejvýše dva, potom G^2 má [2,2s]-faktor. Tento výsledek rozšiřuje známé výsledky od Hendry, Vogler a od Abderrezzak a kol.
Abstrakt EN: For any positive integer s, a [2, 2s]-factor in a graph G is a connected even factor with maximum degree at most 2s. We prove that if every induced S(K_{1;2s+1}) in a graph G has at least 3 edges in a block of degree at most two, then G^2 has a [2, 2s]-factor. This extends the results of Hendry and Vogler and of Abderrezzak et. al. et al. in [5,1].
Klíčová slova

Zpět

Patička