Přejít k obsahu


Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst

Citace:
JEŽEK, J. Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst. 2011.
Druh: METODIKA, PAMÁTKOVÝ POSTUP, LÉČEBNÝ POSTUP
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Marketing as an instrument of creating and increasing urban competitiveness
Rok vydání: 2011
Autoři: RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Certifikovaná metodika se zabývá tím, jak organizovat, řídit a prosazovat aktivity vedoucí k tvorbě konkurenčních výhod měst. Vychází z důsledného uplatnění marketingového přístupu. Nabízí nejenom obecný návod, ale také možnosti řešení nejčastějších problémů, které jsou s aplikací marketingového přístupu v podmínkách českých měst spojeny.
Abstrakt EN: The certified method deals with ways how to organize, manage and promote activities which lead to creating competitive advantages of cities. It comes from rigorous use of marketing approaches. It offers not only a general instruction, but also possibilities how to solve the most frequent problems connected with an application of the marketing approach in conditions of the Czech cities.
Klíčová slova

Zpět

Patička