Přejít k obsahu


Thermal properties of cutting tool coatings at high temperatures

Citace:
MARTAN, J., BENEŠ, P. Thermal properties of cutting tool coatings at high temperatures. Thermochimica Acta, 2012, roč. 539, č. July, s. 51-55. ISSN: 0040-6031
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermal properties of cutting tool coatings at high temperatures
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Petr Beneš Ph.D.
Abstrakt CZ: Řezné nástroje s povlakovanými vložkami jsou často používány v rychlořezném obrábění a řezání těžko obrobitelných materiálů. Tepelné vlastnosti povlaků (nebo tenkých vrstev) mají významný vliv na řezný proces a životnost nástroje. Protože je nedostatek dat pro vysoké teploty, prezentujeme experimentální studii tepelné vodivosti a objemové měrné tepelné kapacity různých povlaků v teplotním rozsahu od pokojové teploty do 500°C. Zkoumány byly povlaky TiN, TiAlCN, TiAlN, AlTiN, TiAlSiN a CrAlSiN. Tepelné vlastnosti byly měřeny metodou pulzní fototepelná radiometrie. Tepelná vodivost zkoumaných povlaků byla od 2,8 do 25 W m−1 K−1 a rostla s teplotou. Nejnižší tepelnou vodivost měl povlak CrAlSiN.
Abstrakt EN: Cutting tools with coated inserts are widely used in high-speed cutting and in the cutting of hard-tomachine materials. The thermal properties of the coatings (or thin films) have a major impact on the cutting process and tool life. As there is a lack of data for high temperatures, we are presenting an experimental study of thermal conductivity and volumetric specific heat of different coatings in the range from room temperature to 500°C. The coatings under investigation were TiN, TiAlCN, TiAlN, AlTiN, TiAlSiN and CrAlSiN. The thermal properties were measured using the pulsed photothermal radiometry method. The thermal conductivity of the coatings under investigation varied from 2.8 to 25 W m−1 K−1 and increased with the rise in temperature. The lowest thermal conductivity was observed for the CrAlSiN coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička