Přejít k obsahu


Palestinští křesťané – problém dlouhotrvajícího exodu z místa zrodu křesťanství

Citace:
FRITZOVÁ, M. Palestinští křesťané – problém dlouhotrvajícího exodu z místa zrodu křesťanství. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 67-77. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Palestinian Christians – The Question of Exodus from the West Bank
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: Následující studie je složena ze dvou částí, první část demograficko-komparativním způsobem uchopuje demografický vývoj náboženské skupiny palestinských křesťanů. Na úvod je čtenář seznámen s dostupnými prameny, se kterými pracuji, a s konkrétními údaji a výsledky. Druhá část nejprve představuje dva nedávné průzkumy, které se zabývají fenoménem emigrace palestinských křesťanů, výsledky těchto dvou šetření jsou nejprve analyzoványa porovnávány navzájem, doplněny o diskusi mezi odborníky na toto téma a poté doplněny výsledky mého vlastního kvalitativního šetření, které jsem uskutečnila na podzim roku 2009, v rámci terénního výzkumu v betlémské oblasti.
Abstrakt EN: The first part of the article describes the demographic development of Palestinian Christians, together with analyses of the situation regarding the absence of relevant resources. It also explains how the results in this study were reached. The second part focuses on the issue of emigration of Palestinian Christians, with the emphasis on the situation in the West Bank. It compares the findings of two official research studies of reasons for the emigration of Palestinian Christians which appeared in 2006 and 2008, and analyses the main emigration reasons. The current situation in the area, including the issue of accumulative extremism and the second intifada, which made the relationship between Christians and Muslims more complicated, is also addressed. The article contains a part of the author’s own interviews with Palestinian Christians from the Bethlehem area made during the author’s field research in Palestine in autumn 2009.
Klíčová slova

Zpět

Patička