Přejít k obsahu


The Overview Of Spatial Data Harmonisation Approaches And Tools

Citace:
ČERBA, O., CHARVÁT, K., JANEČKA, K., JEDLIČKA, K., JEŽEK, J., MILDORF, T. The Overview Of Spatial Data Harmonisation Approaches And Tools. In 4th International Conference on Cartography and GIS. Albena: Bulgarian Cartographic Association, 2012. s. 113-124. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1314-0604
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Overview Of Spatial Data Harmonisation Approaches And Tools
Rok vydání: 2012
Místo konání: Albena
Název zdroje: Bulgarian Cartographic Association
Autoři: Ing. Otakar Čerba , RNDr. Karel Charvát , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Ing. Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: V souvislosti s implementací směrnice INSPIRE je proces harmonizace prostorových dat velmi důležitý a představuje jednu z klíčových úloh současné geomatiky a geoinformatiky. Všechny zúčastněné strany, včetně tvůrců a zpracovatelů dat potřebují splnit požadavky směrnice INSPIRE, stejně tak jako umožnit vzájemné kombinování, opakované použití, sdílení a distribuci datových souborů. Jedním z hlavních problémů harmonizace dat je podle našich zkušeností stav, kdy uživatelé hledají komplexní řešení včetně vhodné a softwaru komplexu. Ale nejsou vědomi toho, že harmonizace prostorových dat je řetězec jednoduchých dílčích procesů.
Abstrakt EN: In connection with the INSPIRE Directive implementation, the process of spatial data harmonisation is very important and represents one of the key tasks of current geomatics and geoinformatics. All stakeholders including data producers and data processors need to fulfil the requirements of the INSPIRE Directive as well as to enable combination, re-use, sharing and distribution of their own data sets. One of the major problems of data harmonisation is, according to our experience, that users are looking for a complex solution including suitable and complex software. But they are not aware that spatial data harmonisation is represented as a chain of simple sub-processes. This paper describes some underestimated parts of data harmonisation theory including the 5-steps harmonisation framework, sequence of harmonisation sub-processes and multi-level spatial data description. The main focus of this paper is the overview of technological tools to realise various harmonisation sub-processes. The paper mentions the open-source ETL (Extract-Transform-Load) tool, HALE (Humboldt Alignment Editor; software developed in Humboldt project), database solution (PostgreSQL) and an approach based on ESRI technologies. Furthermore, several cases showing the application of these tools in various harmonisation tasks are presented. The paper is based on the results of many international projects including Plan4all, Habitats, Humboldt, NASYP and HLANDATA. Each tool is shortly described and the pros and cons are given. This should enable to get a comparison and to find out the right solution for particular data harmonisation task. It is explained that every harmonisation process is specific and it is necessary to divide it into characteristic sub-processes. The automated processing of each sub-process can be performed in simpler way as best practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička