Přejít k obsahu


Sustainable Development as an Aspect of Improving Economic Performance of a Company. The chapter 16 in the book Sustainable Development: Policy and Urban Development – Tourism, Life Science, Management and Environment

Citace:
KADLECOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, L. Sustainable Development as an Aspect of Improving Economic Performance of a Company. The chapter 16 in the book Sustainable Development: Policy and Urban Development – Tourism, Life Science, Management and Environment. In Sustainable Development – Policy and Urban Development – Tourism, Life Science, Management and Environment. Rijeka, Croatia : InTech, 2012, s. 341-366. ISBN: 978-953-51-0100-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sustainable Development as an Aspect of Improving Economic Performance of a Company. The chapter 16 in the book Sustainable Development: Policy and Urban Development – Tourism, Life Science, Management and Environment
Rok vydání: 2012
Místo konání: Rijeka, Croatia
Název zdroje: InTech
Autoři: Ing. Tereza Kadlecová Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola v zahraniční monografii představuje výsledky tříletého výzkumu v oblasti Corporate Social Responsibility a Eco-efficiency. Environmentální a ekonomické komponenty CSR reprezentuje koncept Eco-efficiency aplikovaný prostřednictvím dobrovolných environmentálních nástrojů. Konceptuální model "B2En Performance Development", který byl navržen autory kapitoly, detailně analyzuje kohezi mezi environmentální a ekonomickou výkonností podniku.
Abstrakt EN: This chapter, the result of 3-years research of the authors, deals with the topic of corporate social responsibility (CSR). More precisely, it addresses the environmental and economic component of the CRS representing the "Eco-efficiency" concept, practically applied through so-called voluntary environmental instruments. A proactive approach towards the environmental issues related to company production and business activities is beneficial not only in terms of reducing operating costs and increasing sales, but also for the non-financial benefits accruing to the corporate value creation. In this chapter, the relationship between a company’s environmental profile and its economic performance is analysed. The main aim of this chapter is to introduce a conceptual model "B2En Performance Development", which was designed by the authors to carry out more detailed analyses of the mutual cohesion between environmental and economic performance of a company.
Klíčová slova

Zpět

Patička