Přejít k obsahu


METODY A NÁSTROJE PODPORY, MĚŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ PŘIDANÝCH HODNOT

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., HUNČOVÁ, M. METODY A NÁSTROJE PODPORY, MĚŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ PŘIDANÝCH HODNOT. In Sociální ekonomika – financování a měření přidaných hodnot. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. 140-155. ISBN: 978-80-7414-412-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods and Tools for Support, Measurement and Validation of Added Values
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Magdalena Hunčová Ph.D.
Abstrakt CZ: Potřeba měření a hodnocení sociální přidané hodnoty a skrze ni i veřejné přidané hodnoty, reaguje na požadavky Evropské komise na financování rozvoje z evropských fondů v současném programovacím období let 2007 – 2013. Používanými metodami jsou zejména sociální účetnictví a sociální audit, s výhodou lze využít na jedné straně také metody controllingu a na druhé straně specifické analýzy s využitím jak ekonomických, tak demografických, environmentálních a dalších dat, obvyklé nejen v oblasti sociální ekonomiky, ale také v regionálním rozvoji, či v komunitním plánování.
Abstrakt EN: Request for measurement and validation of both social and public added values was settled by European Commission within recent programming period of 2007 -2013. There are used some methods and tools, namely social accounting and social audit. Method of controlling is useful as well as specific methods of analyses (which are based on economic, demographic, environmental, and other dates). Such methods and tools are used not only for public and social economy, but also in “regional development”, and “community plans”, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička