Přejít k obsahu


Návrh na oceňování a způsob účtování lesních porostů v České republice dle přístupu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Návrh na oceňování a způsob účtování lesních porostů v České republice dle přístupu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Plzeň : KFU, FEK, ZČU v Plzni, 2012.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: KFU, FEK, ZČU v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Oponentský posudek k disertační práci Ing. Heleny Čermákové, ČZU v Praze, PEF, katedra obchodu a financí. Cílem disertační práce je navrhnout metodiku vykazování lesního porostu v účetnictví resp. v účetní závěrce.
Klíčová slova

Zpět

Patička