Přejít k obsahu


Big Data in Computer Graphics

Citace:
KOHOUT, J. Big Data in Computer Graphics. 1. vyd. Plzeň : 2012, 102 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Big Data in Computer Graphics
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D.
Abstrakt CZ: Ačkoliv růst výpočetního výkon počítačů je významný, poptávka na zpracování stále větších dat se stále větší přesností rovněž roste a zdá se, že v mnoha aplikacích dokonce ještě rychleji. Když algoritmus není schopen zpracovat zadaná data za očekávaných podmínek, existuje několik způsobů, jak se s takovýmito daty vypořádat. Tato práce, v pěti kapitolách, popisuje nejdůležitější z nich, což je učiněno v kontextu mé práce: polygonální a volumetrický rendering, ray-tracing, konstrukce Delaunayovy triangulace, rekonstrukce povrchu z množiny roztroušených bodů, geometrické reprezentace obrázků a vida pomocí Delaunayovy triangulace, komprese podobných obrazů a kosterně svalového modelování.
Abstrakt EN: Although the growth of the computational power is significant, the demand for the processing of larger and larger data sets with better and better accuracy seems to outpace this growth in many applications. When an algorithm is not capable to process the given data set according to our expected conditions, there are several ways how to deal with this data set. This thesis describes, in five chapters, the most important approaches, which is done in the context of my work: polygon and volume rendering, ray-tracing, Delaunay triangulation construction, surface reconstruction from a set of scattered points, geometric representation of images and videos by Delaunay triangulation, compression of similar images and musculoskeletal modelling.
Klíčová slova

Zpět

Patička