Přejít k obsahu


Materiály: Fenomenologické hledání principů a matematické modelování vlastností

Citace:
KOS, Š. Materiály: Fenomenologické hledání principů a matematické modelování vlastností. 1. vyd. 2012,
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Materials: Phenomenological search for principles and mathematical modeling of properties
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Mgr. Šimon Kos Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená habilitační práce se skládá ze dvou souborů 11 vybraných vědeckých článků publikovaných v prestižních odborných mezinárodních časopisech v angličtině a doplněných komentářem autora v češtině. První soubor je zaměřen na fenomenologické hledání principů v materiálech na bázi přechodových prvků a vzácných zemin, které vykazují chování ne-Fermiho kapalin, jako je kolosální magnetoodpor, vysoká efektivní hmotnost elektronů a vysokoteplotní supravodivost. Druhý soubor je zaměřen na matematické modelování optických a spinových vlastností anorganických polovodičů na malých rozměrech mikro až nanometrů.
Abstrakt EN: The present thesis consists of two sets of 11 selected scientific papers published in prestigious international journals in English and accompanied by the author?s commentary in Czech. The first set deals with a phenomenological search for principles in transition metal and rare earth based materials that exhibit non-Fermi liquid behavior such as the colossal magnetoresistance, heavy fermion behavior, and high-temperature superconductivity. The second set deals with mathematical modeling of optical and spin properties of semiconductors on the scales from micro to nanometers.
Klíčová slova

Zpět

Patička