Přejít k obsahu


Modelování struktur a vlastností nových krystalických, nanokrystalických a amorfních materiálů

Citace:
HOUŠKA, J. Modelování struktur a vlastností nových krystalických, nanokrystalických a amorfních materiálů. 1. vyd. 2011,
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of structures and properties of novel crystalline, nanocrystalline and amorphous materials
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Habilitační práce je založena na 9 vědeckých článcích, které autor publikoval (7x jako první autor) v letech 2007-2011 v 5 různých prestižních recenzovaných mezinárodních časopisech. Publikace (v angličtině) jsou doplněny komentářem (v čestině). Tématem habilitační práce i tématem spojujícím vybraných 9 článků jsou počítačové simulace/výpočty struktur a vlastností nových materiálů, ve většině případů vysvětlující současné nebo jim krátce předcházející experimenty. Práce obsahuje 4 hlavní kapitoly: první obsahuje podrobný popis výpočtové metodologie sdílené všemi zmíněnými články, druhá popisuje autorův výzkum v oblasti amorfních materiálů SiBCN, třetí popisuje autorův výzkum v oblasti amorfních hydrogenovaných materiálů (C:H, SiNH) a čtvrtá popisuje autorův výzkum v oblasti krystalických, nanokrystalických a amorfních materiálů obsahujících přechodové kovy (nc TiSiN, fcc-Ti(Si)(C)N, fcc-Cr(Si)(C)N, a-ZrSiN).
Abstrakt EN: The thesis is based on 9 scientific papers, which the author published (7x as the first author) between 2007 and 2011 in 5 different prestigious refereed international journals. The papers (in English) are accompanied by additional comments (in Czech). The topic of the thesis and of the 9 selected papers are computer simulations/calculations of structures and properties of novel materials, in most cases explaining parallel or just preceding experiments. The thesis contains 4 main chapters: the first describes in detail the methodology shared by all aforementioned papers, the second describes author's research in the field of amorphous materials SiBCN, the third describes author's research in the field of amorphous hydrogenated materials (C:H, SiNH) and the fourth describes author's research in the field of crystalline, nanocrystalline and amorphous materials containing transition metals (nc TiSiN, fcc-Ti(Si)(C)N, fcc-Cr(Si)(C)N, a-ZrSiN).
Klíčová slova

Zpět

Patička